Červen 2010Give Us Rain - Dej nám déšt'

25. června 2010 v 14:22 | Jana |  Translation songs
Jana
Life just gives you day by day,
And don´t ask for more parting.
Life just gives you a smile some days,
And you´ll keep on parting day by day.
Give me rain,oh Lord,rain,
That´s the way to help me through,
To take the pain away from me,
From my chest.Oh Lord,give me rain.
Give me strength,oh Lord,please strength,
Though the pain will ban my way.
Give me strength,oh Lord,please strength,
Cause I need that so bad.
Give me grains,oh Lord,please grains,
Though the pain will ban my way.
Give me grains,oh Lord,please grains,
Cause we need that so bad.
Give us rain,oh Lord,rain,
For our roots to grow again,
Take the pain away from us,
Cause we need that so bad.
                                                
Czech:
Život Ti přináší den za dnem,
A noci pro víc hodin bolesti.
Život Ti jen někdy přináší úsměvy.
Dej mi déšt',ach Pane,déšt',
Tak mi můžeš pomoci,
Vzít mi tu bolest,
Z prsou.Ach Pane,dej mi déšt'.
Dej mi sílu,ach Pane,prosím sílu,
Protože mi bolest brání v cestě.
Dej mi sílu,ach Pane,prosím sílu,
Protože ji tolik potřebujeme.
Dej nám mozky,ach Pane,prosím mozky,
Protože je tolik potřebujeme.
Dej nám déšt',ach Pane,déšt',
Pro naše kořeny,
Aby mohly zase růst: vezmi nám tu bulest,
Protože to tolik potřebujeme.Freedom - Svoboda

3. června 2010 v 12:11 | Jana |  Translation songs
Jana
Can´t they see their land in peace
Can´t they hear their songs once more
Can´t the waves of the sea
Go to lie in the sands of the free land
It´s not a matter of beliefe
But the hopes seen to be gone
And the waves of the sea
Won´t lie in the sands of a free land
Freedom deep indide their hearts
They are pleading every day every night
Can you just forget the times
When the kids could run outside
With their games and their jokes
With a smile and no fear in their faces
So they thought by playing hard
Soon their god would take a chance
And that justice wouls grow
And ist strength would bring peace to their sorrovos
Freedom deep indide their hearts
They are pleading every day every night
And I know darling it´s not one more tear
Yes I know honey we´ll have to leave
Should we pray yes I will
Should we fight yes I will
Freedom deep indide their hearts
They are pleading every day every night
They want freedom deep indide their hearts
They are pleading every day every night
                                                                        
Czech:
Budou moci vidět svou zemi svobodnou?
Budou moci slyšet ještě jednou své písně?
Budou se moc vlnit s mořem,
A lehnout na písek svobodné země?
Nezáleží na víře
Ale naděje se naplnila
A vlny moře
Budou ležet na svobodné krajině.
Svoboda,hluboko v jejích srdcích
Prosící o ni dnem i nocí
Můžeš zapomenout na časy
Když mohly děti běhat po venku
Se svojímy hrami a dětskými hračkami
S úsměvem a bez obav na svých tvářích
Tak intenzivně myslí v modlitbách,
Že brzy jejich Bůh udělá změnu
A jejich spravedlnost poroste
A bude to síla,která jim přinese mír do jejich žalu.
Svoboda....
A já vím,drahá,že nebude více slz
A já vím,drahý,prožijeme
Budeme se modlit?
Ano já se budu!
Budeme bojovat?
Ano já budu!
Svoboda....First Time - Poprvé

1. června 2010 v 23:23 | Jana |  Translation songs
Jana
Today for the first time
For the first time
You took my hand
Today for the first time
Touched a warm heart
What a lucky girl
Cause you opened your heart
And you gave it to me
So don´t tell me
That you don´t love me
You opened your heart
And you gave it to me
So don´t tell me
That you don´t need me
For me for me
You´re the one you´re the world
Someone is anyone there
My body needs warmth
It´s a mad mad world
Today for the first time
I heard my heart stop
As he flew away
Open your heart
And give it to me
And don´t tell me
That you don´t love me
Open your heart
And you give it to me
And don´ tell me
That you don´t need me
Sometimes I just fall and break
Sometimes it just overflows
I can´t take no more
I can´t take no more
No more
Open your heart...
Tonight for the first time
All the stars shine
But you´re the brightest one
My love
                                        
Czech:
Dnes poprvé
Poprvé
Jsi mě vzal za ruku
Dnes poprvé
Ses dotkl horkého srdce
Jak št'astná to dívka
Protože tys otevřel své srdce
A dal jsi mi ho
Tak nevyprávěj
Že mě nemiluješ
Otevřel jsi své srdce
A dal jsi mi ho
Tak nevyprávěj
Že mě nepotřebuješ
Pro mě,pro mě
Jsi jediný,jsi můj svět
Kdosi je kdesi
Moje tělo by chtělo zahřát
Je to bláznivý,bláznivý svět
Dnes poprvé
Jsem slyšela,jak se mé srdce zastavilo
Když jsi odešel pryč
Otevři své srdce
A dej mi ho
A nevyprávěj
Že mě nemiluješ
Otevři své srdce
A dej mi ho
A nevyprávěj
Že mě nepotřebuješ
Někdy se propadám a hroutím
Někdy je toho prostě příliš
Už to dál nevydržím
Už to dál nevydržím
Dál už ne
Otevři své srdce...
Dnes v noci poprvé
Svítí všechny hvězdy
Ale ty jsi ta nejjasnější
Má lásko