Březen 2010Crisis - Krize

29. března 2010 v 11:42 | Jana |  Translation songs
Sweetest angels are still crying,
Because,my baby,the world is dying.
But if they continue crying,
Their wings will break,that´s bad for flying.
Jana
I´m going through my crisis,my crisis,
Paying prices every day.
I need you and you need me,
To unblind my eyes so that I can see.
I see the lights and I´m getting closer,
From the sight I get happier,even doze off.
I´m going trough my crisis,my crisis,
Paying prices every day.
I´m taking advices,advices,
The last crisis,every day.
Every day,it´s for the mum
Every day,it´s for the truth
Every day,every day
Every day,for the truth
Every day,take me there
Every day,every day,
Every day,every day.
                                             
                                         
Czech:
Nejsladší andělé stále pláčí,
Protože,mé dítě,svět umírá.
Ale jestli budou stále plakat,
Jejich křídla se rozbijí a to je pro létání špatné.
Procházím přes svou krizi,svou krizi,
Každý den platím cenu.
Já potřebuji tebe a ty potřebuješ mne,
Neoslepuj mě tak,abych mohl vidět.
Vidím světla a dostávám se blíž,
Jsem ze světla št'astnější,dokonce usnu.
Procházím přes svou krizi,svou krizi,
Každý den platím cenu.
Dostávám rady,rady,
Poslední krize každodenní.
Každý den je to pro mámu
Každý den je to pro pravdu
Každý den,každý den
Každý den je to pro pravdu
Každý den mě tam bere
Každý den,každý den,
Každý den,každý den.Crazy - Šílený

25. března 2010 v 13:55 | Jana |  Translation songs
Say why am I so crazy
I´m sorry I can´t stop me from growing
They ask me why am I crazy
And I tell them I can´t stop me from growing
Uuh...
Jana
Why am I so,so,so crazy
I think that I´m just an artist
Being crazy is a lonely road
But I´ve got only one life to live
I dance my life (dance your life)and sing it too
Nobody can ever stop me from growing
Uuh...
Why am I so,so,so crazy
I think that I´m just an artist
Thank you


Czech:
Říkám si,proč jsem tak šílený?
Promiň,ale nemůžu zastavit růst.
Ptají se mě,proč jsem tak šílený,
A já jim říkám,nemůžu zastavit svůj růst
Hmm...
Proč jsem tak šílený?
Myslím si,že jsem umělec.
Být šílený je osamělá cesta,
Ale já mám jen jeden život na prožití.
A to je můj život (to je tvůj život),
Ano zazpívej to také
Hmm...
Jana
Nikdo nezastaví můj růst.
Proč jsem tak šílený?
Myslím si,že jsem umělec.Cover The Road - Jdi dál

22. března 2010 v 12:34 | Jana |  Translation songs
You might say you´re pretty
You might say you´re free
Life may be so easy
Love may be so free
Cover the road,cover the road
Till the end of time
Jana
You might say you´re ugly
You might say you´re chained
Life may be so dreary
Love may be a shame
Cover the road,cover the road
Till the end of time
Cover the road,cover the road
Till the end of time
Life is a highway
You´re sitting on the wheel
And you decide the speed
Here is the easy and there is the hard way
It´s either one
Cover the road...
Czech:
Někdy říkáš,že jsi hezká
Někdy říkáš,že jsi svobodná
Život je někdy tak snadný
Láska je někdy tak svobodná
Jdi dál,jdi dál
Až do konce života
Někdy říkáš,že jsi ošklivá
Někdy říkáš,že jsi spoutaná
Život je někdy tak chmurný
Láska je někdy hanba
Jdi dál,jdi dál
Až do konce života (2x)
Život je dalnice
Sedíš za volantem
Rozhodneš se,jakou rychlostí pojedeš
Tady je ta snadná
A tam je ta obtížná cesta
Správná je jedna z nich
Jdi dál,jdi dál
Až do konce života
Někdy říkáš,že jsi ošklivá
Někdy říkáš,že jsi spoutaná
Je to uvnitř tvého srdce,dámo
Kde se bitva vyhrává
Jdi dál,jdi dál
Až do konce života (3x)Come Back To Me - Vrat' se ke mně

19. března 2010 v 13:51 | Jana |  Translation songs
Long time,some time ago
You broke my heart
And you broke my soul
You keep on going
on and on
And I was hoping,
That you´ll come back
Jana
Won´t you come back to me
Come back to me my love
Come back to me,come back to me my love
Won´t you come back to me
Come back to me,come back to me my love
You kept on hoping
For the day to come
When you and I
Would be like one
It never happened
Why should I lie
Always hoping that you´ll come back
Won´t you come back...
And he will come
And fill my heart
With the love
That I want
Long time...
Czech:
Dávno,před nějakým časem
Jsi mi zlomil srdce,jsi mi zlomil duši
Šel jsi dál a dál
A já jsem doufala,že se vrátíš zpět
Vrat' se,prosím,ke mně
Vrat' se ke mně,má lásko
Vrat' se ke mně,vrat' se ke mně,má lásko (2x)
Doufala jsem stále,že příjde den
Kdy ty a já budeme jako jeden
Nikdy se to nestalo,proč bych lhala
Stále jsem doufala,že se vrátíš zpět
Vrat' se,prosím,ke mně
Vrat' se ke mně,má lásko
Vrat' se ke mně,vrat' se ke mně,má lásko (2x)
A on příjde a naplní mé srdce
Láskou,kterou chci
Vrat' se,prosím,ke mně
Vrat' se ke mně,má lásko
Vrat' se ke mně,vrat' se ke mně,má lásko (2x)
Dávno...Chi - Qui - Rri - Tin - Chlapeček

17. března 2010 v 14:52 | Jana |  Translation songs
Ay,que chiquirritin chiquirriquitin
Metido entre pajas
Ay que chiquirritin chiquirriquitin
Queridi queridito de alma
Jana
Entre un buey una y mula
Dios ha nacido y entre
Un pobre pesebre
Le an recojido
Ay del...
Maria Maria ven aca corriendo
Que el chocolatillo
Se lo estan comiendo
Hacia belen va una burra
Rir rir yo me remendaba
Yo me remende yo me hice
Un remiendo yo me lo quite
Cargada de chocolate
Lleva su chocolatera rin rin
Yo me remendaba
Yo me remende
Yo me eche en remiendo
Yo me lo quite
Su molinillo y su anafré
Maria Maria...
Ya viene la vieja
Con el aguinaldo
La parece mucho
Le viene quitando
Le parace mucho
La viene quitando
Pampanitos verdes
Hojas de limon
La virgen Maria
Madre del senor
Ya vienen los reyes
Por los arenales
Ya le traen al nino
Muy ricos panales
Ya le traen al nino
Muy ricos panales
Pampanitos...
Czech:
Jana
Ay náš malý chlapeček
Stojí mezi slámou
Ay naš malý chlapeček
Milovaný,opravdu ze srdce milovaný
Mezi volkem a oslíkem
Se narodil Bůh
A do chudého chléva
Ho vzali
Ay náš malý...
Marie,Marie pojd' sem rychle
Jedí naši čokoládu
Oslík jde do Betléma
Rin rin Líčila jsem se
Nalíčila jsem se,udělala jsem si make - up
A vyhodila jsem ho
Naložený čokoládou
Nese svůj čokoládový pohár
Líčila jsem se
Nalíčila jsem se,udělala jsem si make - up
A vyhodila jsem ho
Její káva
Marie,Marie...
Ted' přišla stará dáma
S trochou peněz jako dárek
Myslí si,že je to příliš mnoho
Vyndává pár peněz
Zelená stébla trávy
Listy citrónovníku
Maria Panna
Matka našeho Boha
Ted' přichází králové
Po poušti
Přináší malému Bohu
Slad'oučkou plenku
Přináší malému Bohu
Slad'oučkou plenku
Zelená stébla...


Chicken Pies - Kuřecí pečeně

15. března 2010 v 13:34 | Jana |  Translation songs
A fifteenhudred chicken tryin´to help all the folks now
That is what I call a chicken farm
And if you´re gone to live your life as a gossip
Hope you´ve got chicken farm
It sure will be
Fifteenhundred chicken chicken pies
Running after you now when you resting in a pie
Fifteenhundred chicken chicken pies
Running after you to get a pie
And here it goes again with fifteenhundred chicks,yeah
Sure what they can do letter a
sensation here is something that the other won´t dare
(Say) the chicken pies ranches for the price
Fifteenhundred...
Quack,quack...
And here it goes again...
Fifteenhundred...
Quack,quack...
Fifteenhundred...

Czech:
Patnáctset kuřat
Se nyní pokouší pomoci všem lidem
To je to,čemu říkám drůbeží statek
A jestli prožíváš svůj život jako drbna
Doufám,že máš drůbeží statek
To jistě bude
Patnáctset kuřecích,kuřetcích pečení
Přiběhne potom,co odpočíváš u pečínky
Patnáctset kuřecich,kuřecích pečení
Přiběhne potom,co dostaneš pečínku
A zde to jde zrovna s patnáctisty malými kuřátky,ano
Přirozeně,co zde mohou udělat pro lepší pocit
Je něco,co se jiní neodváží
(Řekni) kuřecí pečeně za cenu farmy
Patnáctset...
Kvák,kvák...
A zde to jde znova...
Patnáctset...
Kvák,kvák...
Patnáctset...